Công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Mẫu giáo An Trung đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

9

Ngày 9/3/2017, UBND ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường Mẫu giáo An Trung đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1 năm 2016, thời điểm kiểm tra công nhận là tháng 01/2017 với thời hạn công nhận là 5 năm.

Năm 2016,  Nghị quyết kỳ họp thứ 12,  HĐND huyện An Lão khóa VIII đã đưa ra chỉ tiêu xây dựng 2 trường (Mẫu giáo An Trung, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Đinh Nỉ); đến nay 2 Trường PTDT Bán trú Đinh Nỉ và Trường Mẫu giáo An Trung đã được đã được UBND tỉnh công nhận và cấp bằng công nhận đạt 100% KH.

Trước đó, năm 2015 trường Mẫu giáo An Quang được UBND huyện cấp bằng công nhận, và đây là trường mẫu giáo thứ 2 thuộc xã miền núi có khí hậu ôn hòa này được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Việc công nhận các trường đạt chuẩn Quốc gia là cơ sở để các trường tiếp tục phấn đấu đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, duy trì và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết  và Chương trình hành động của Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 mà BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII đã đề ra./.