Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 355/GD&ĐT-KHTC 11/09/2023 Công văn, V/v đề nghị gửi báo giá thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi bậc Mầm non để phục vụ mua sắm trang thiết bị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 292/GD&DT-KHTC 06/08/2023 Công văn, Về việc Đề nghị gửi báo giá thiết bị văn phòng, thiết bị dạy học để phục vụ mua sắm trang thiết bị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 221/GDĐT-KHTC 19/06/2023 Công văn, V/v đề nghị gửi báo giá máy vi tính, thiết bị tin học để phục vụ mua sắm trang thiết bị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 222/GDĐT-KHTC 19/06/2023 Công văn, V/v đề nghị gửi báo giá thiết bị, đồ chơi ngoài trời bậc Tiểu học để phục vụ mua sắm trang thiết bị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 218/GDĐT-KHTC 16/06/2023 Công văn, V/v đề nghị gửi báo giá Bể bơi để phục vụ mua sắm trang thiết bị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 201/GD&ĐT-KHTC 09/06/2023 Công văn, Về việc đề nghị gửi báo giá tivi để phục vụ mua sắm trang thiết bị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo An Lão, Bình Định
Số 204/GDĐT-KHTC 09/06/2023 Công văn, V/v đề nghị gửi báo giá bàn, ghế học sinh bậc TH, THCS để phục vụ mua sắm trang thiết bị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo