Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng Tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên