Đ/c Lê Văn Thanh – PCT UBND huyện kiểm tra các trường học trên địa bàn xã An Hòa chuẩn bị khai giảng năm học mới năm học 2017-2018.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 10/8, đồng chí Lê Văn Thanh – PCT UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành đã tiến hành kiểm tra các trường học trên địa bàn xã An Hòa chuẩn bị khai giảng năm học mới năm học 2017-2018.

Qua kiểm tra tại các điểm trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của các trường trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Với việc thực hiện đúng kế hoạch của tỉnh và huyện về công tác chuyên môn, các trường đã tích cực huy động kinh phí địa phương và kêu gọi nguồn xã hội hóa để tu sửa bàn ghế, sân trường…

( Trường THCS An Hòa đang sẵn sàng cho năm học mới)

Sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự chủ động của các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn trong công tác tu sửa trường, lớp và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các trường học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia và thực hiện tốt chủ đề năm học 2016-2017 “Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững”./.