Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh”,

Chiều ngày 17/8/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Châu Văn Hiếu – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và chia làm 2 đợt với sự tham gia của hơn 600 cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn.

 Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên năm 2023

        Tại hội nghị, báo cáo viên thông tin nhanh về tình hình trong nước và quốc tế, tình hình kinh tế – xã hội huyện 6 tháng đầu năm và định hướng trong  phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nội dung cơ bản, những điểm mới của các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ huyện; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên năm 2023, là đợt sinh hoạt chính trị để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tích cực tự học, tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, nắm chắc những vấn đề về lý luận và thực tiễn, để từ đó vận dụng sáng tạo vào trong công việc của bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn huyện trong năm học 2023 – 2024./.

Tác giả: NTU