Phòng GD&ĐT An Lão tổ chức Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024.

Trong 03 ngày 17,18,19/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2023. Đến dự có thầy giáo Lê Văn Thành – Trưởng phòng Phòng GD&ĐT và trên 150 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán đại diện cho 10 trường mầm non trực thuộc phòng GD&ĐT huyện.

Hình ảnh: Thầy giáo Lê Văn Thành-Trưởng phòng Phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

      Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các thầy cô giáo được truyền đạt Những vấn đề chung về chức năng nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán cơ sở giáo dục mầm non (GDMN); Những nội dung cốt lõi trong chương trình BDTX đối với giáo viên mầm non theo quy định của Bộ GDĐT; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong cơ sở GDMN; Hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở GDMN phát triển năng lực quản trị nhà trường; Xây dựng kế hoạch phát triển trường mầm non trong bối cảnh; Phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của giáo viên mầm non; Phát triển tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non; Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non; Bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn; Hướng dẫn xây dựng tài liệu hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở cơ sở GDMN trong bối cảnh tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình…

Hình ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn

     Qua đợt tập huấn, bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao năng lực cán bộ quản lý và giáo viên dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán, chuẩn bị tâm thế để triển khai thực hiện Chương trình GDMN mới trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thị Út