Trường Tiểu học An Tân làm điểm mở lớp bán trú

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND huyện An Lão đã đồng ý cho Trường Tiểu học An Tân làm điểm mở lớp bán trú cho học sinh khối lớp 1, 2 và 3 từ năm học 2017-2018. Đây là một nội dung để tiến tới từ nay đến năm 2020, sẽ thực hiện xong Đề án tổ chức lớp học 2 buổi/ngày có bán trú ở bậc tiểu học.

UBND huyện đã chỉ đạo xã An Tân, các hội, đoàn thể xã cùng với Trường Tiểu học An Tân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh thống nhất cho con em mình học 2 buổi/ngày có bán trú tại trường; Phòng GD&ĐT huyện cân đối kinh phí bố trí mua sắm vật dụng, trang thiết bị phục vụ cho lớp học bán trú hoặc có kế hoạch chuyển các vật dụng, trang thiết bị từ các trường khác về.