Trường Tiểu học An Tân làm điểm mở lớp bán trú

Trường Tiểu học An Tân làm điểm mở lớp bán trú

Lượt xem:

UBND huyện An Lão đã đồng ý cho Trường Tiểu học An Tân làm điểm mở lớp bán trú cho học sinh khối lớp 1, 2 và 3 từ năm học 2017-2018. Đây là một nội dung để tiến tới từ nay đến năm 2020, sẽ thực hiện xong Đề án tổ chức lớp học 2 buổi/ngày có bán trú ở bậc tiểu học. UBND huyện đã chỉ đạo [...]