Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 42/KH-GDĐT 29/12/2023 Kế hoạch, Kế hoạch số 42/KH-GDĐT ngày 29/12/2023 của Phòng GDĐT An Lão
19/KH-PGDĐT 15/10/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác kiểm tra năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT
13/KH-PGDĐT 03/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019-2020