• Nguyễn Văn Hà
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng GD&ĐT
 • 0982875122
 • hapgdanlao@gmail.com
 • Lê Văn Thành
 • Ban lãnh đạo
 • Phó phòng
 • thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Bích Lộc
 • Ban lãnh đạo
 • Phó phòng
 • locntb@anlao.binhdinh.gov.vn