• Nguyễn Xuân Bình
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng GD-ĐT
 • 0982017179
 • binhnx@anlao.binhdinh.gov.vn
 • Lê Văn Thành
 • Ban lãnh đạo
 • Phó phòng
 • thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Bích Lộc
 • Ban lãnh đạo
 • Phó phòng
 • locntb@anlao.binhdinh.gov.vn