Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/QĐ-PGDĐT 14/01/2021 Quyết định, Quy chế cấp phát bằng Tốt nghiệp THCS của Phòng GD&ĐT An Lão
19/KH-PGDĐT 15/10/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác kiểm tra năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT
83/QĐ-PGDĐT 13/07/2020 Quyết định, Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019-2020
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng Tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT
13/KH-PGDĐT 03/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019-2020
6695/QĐ-SGDĐT 27/11/2017 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên