Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo An Lão tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 20/3/2023, Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Lão tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự có đồng chí Bùi Anh Phong-UVBCH LĐLĐ tỉnh-Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Lê Văn Thành-Cấp uỷ viên-Phó phòng phụ trách Phòng GD&ĐT cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT.

Theo báo cáo nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT có 15 đoàn viên, trong đó nữ là 6, số đoàn viên là đảng viên là 12.

Về trình độ chuyên môn, có 02 thạc sĩ, 12 đại học, 01 bảo vệ có trình độ phổ thông.

Lý luận chính trị: Cao cấp có 01 đ/c, Trung cấp: 04 đ/c. Hiện tại có 02 đồng chí đang học cao cấp và 01 đồng chi đang học trung cấp.

Theo đánh giá của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2023 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan  triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Công đoàn đã triển khai hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá 5 năm liền.

Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Với những thành tích đạt được, Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT trở thành một trong những đơn vị hạt nhân trong hoạt động thi đua của Công đoàn huyện An Lão, 4 năm liền được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ thống nhất là 100%. Đại hội bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện An Lão lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đ/c Bùi Anh Phong-UVBCH LĐLĐ tỉnh-Chủ tịch LĐLĐ huyện và Đ/c Lê Văn Thành-Cấp uỷ viên-Phó phòng phụ trách Phòng GD&ĐT  tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Phòng GD&ĐT An Lão nhiệm kỳ 2023-2028.

       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu 2 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn huyện An lão lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028.

Tác giả: NTU