Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Lượt xem:


4.1. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân có văn bản đăng ký hoạt động nhóm trẻ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong văn bản nêu rõ các điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục ban hành kèm theoThông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

– Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét, có văn bản cho phép nhóm trẻ ở những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp hoạt động. Trường hợp không cho phép hoạt động, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua bưu điện.

4.3. Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đăng ký hoạt động nhóm trẻ nêu rõ các điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

– Cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

4.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể

4.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã;

4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép nhóm trẻ ở những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp hoạt động.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

a) Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 (bảy) trẻ;

b) Người chăm sóc trẻ có đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, đủ năng lực chịu trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định;

c) Cơ sở vật chất phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu như sau:

– Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ có diện tích tối thiểu là 15m2; bảo đảm an toàn, thoáng, mát, đủ ánh sáng, sàn nhà láng xi măng, lát gạch hoặc gỗ, có cửa ngăn cách với các khu vực khác;

– Có đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ;

– Có đủ đồ dùng cá nhân phục vụ trẻ ăn, uống, ngủ, sinh hoạt và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; có đủ nước chín cho trẻ uống hàng ngày;

– Có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ; có đủ nước sạch cho trẻ dùng.

d) Có bản thỏa thuận với phụ huynh về việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

đ) Có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.