Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở

Lượt xem:


1. Thông tin chung

Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
c. Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi, các trường Trung học cơ sở nơi đi và nơi đến.
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết Trong ngày, nếu nộp hồ sơ sau 15h00’ thì gải quyết hồ sơ trong ngày tiếp theo.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

2. Trình tự thực hiện

a. Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ của học sinh xin học lại.

(Theo điểm a, Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông).

 b. Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường cụ thể như sau:

 c. Trường hợp xin học lại tại trường khác trong cùng tỉnh: Hiệu trưởng nhà trường nơi học sinh xi học lại tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

(Theo điểm b, Khoản 2, Điều 6; Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông).

d. Trường hợp xin học lại tại trường khác ngoại tỉnh

+  Trình tự thực hiện

    a. Đối với nơi chuyển đi

    – Bước 1: Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh yêu cầu xin học lại trường ngoại tỉnh nộp đơn xin chuyển trường tại nhà trường nơi chuyển đi.

    – Bước 2: Sau khi nhận được đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh.

    – Bước 3: Sau khi nhận lại hồ sơ từ trường nơi chuyển đi, cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh yêu cầu xin học lại trường ngoại tỉnh nộp đơn xin chuyển trường đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi để xin giấy giới thiệu.

     b. Đối với nơi chuyển đến

    – Bước 1. Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh yêu cầu xin học lại trường ngoại tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

    – Bước 2. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

    + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

    –  Bước 3. Hồ sơ chuyển phòng chuyên môn viết Giấy giới thiệu chuyển trường theo qui định.

 – Bước 4. Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả, cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – PhòngGiáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

    – Bước 5. Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh nộp hồ sơ cho Nhà trường theo giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường theo sự giới thiếu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

3. Thành phần hồ sơ

 Đơn xin học lại do học sinh ký.
– Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).
– Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản sao có chứng thực).
– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước (bản sao hoặc bản chính).
– Bản sao giấy khai sinh.
– Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập) (bản sao hoặc bản chính).
– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
– Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.

3. Yêu cầu, điều kiện

a. Đối tượng học sinh xin học lại: Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.
b. Về thời gian xin học lại: Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.