Hồ sơ thủ tục thuyên chuyển giáo viên, nhân viên

Lượt xem:


A – HỒ SƠ, THỦ TỤC GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN XIN THUYÊN CHUYỂN ĐẾN THỊ XÃ BUÔN HỒ:
I- Hồ sơ:

1.Đơn xin thuyên chuyển công tác (có ý kiến của nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã, thành phố nơi đang công tác)
2. Bản kiểm điểm quá trình công tác tại đơn vị
3. Sơ yếu lí lịch (Mẫu 2C-BNV)
4. Bản sao văn bằng chuyên môn nghiệp vụ
5. Bản sao Quyết định tuyển dụng
6. Bản sao Quyết định hết tập sự
7. Bản sao Quyết định lương hiện hưởng
8. Bản sao hộ khẩu
9. Giấy tờ liên quan đến thành tích  giảng dạy (nếu có)
10. Bản cam kết (mẫu tại Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ).
Ghi chú:

*Ghi chú:
– Thành phần hồ sơ được xếp thứ tự từ 1 đến 10 như trên và đựng trong phong bì giấy cỡ 24cm x 33 cm (ghi rõ thành phần hồ sơ, số điện thoại liên lạc của người xin thuyên chuyển).
– Các bản sao của thành phần hồ sơ thuyên chuyển có chứng thực.
– Nộp 02 bộ hồ sơ: 01 bộ chính và 01 bộ photo.
II- Thời gian nhận hồ sơ: Theo từng năm học
B – HỒ SƠ, THỦ TỤC GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN XIN THUYÊN CHUYỂN TRONG THỊ XÃ:
I- Hồ sơ

– Đơn xin thuyên chuyển công tác (theo mẫu)
– Bản kiểm điểm công tác (theo mẫu)
– Sơ yếu lí lịch (Mẫu 2C-BNV)
II- Thủ tục:
– Sau khi tổ chức họp xét, hiệu trưởng nhận xét, đề nghị cụ thể trong đơn.
– Gởi biên bản họp xét và hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 30 tháng 5 để Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét.

Các mẫu đính kèm: Mẫu 2C-BNV